AMERİKA BÜYÜK BİR ŞAKA
ISBN 9789750800745
Yayınevi Yapı Kredi Yayınları
Yazarlar Enis Batur (author)
Kitap Tanıtımı Ahmed Lütfi Efendi (1816-1907), görevinde en uzun süre bulunmuş (1866-1907) Osmanlı Vak`anüvisidir. 1825-1876 arasını kapsayan ve 15 ciltten oluşan bir tarih kaleme almıştır. Bunun ilk sekiz cildi eski harflerle (1873-1875, 1885-1889, 1912), yazma halindeki 9-15. ciltleri ise yeni harflerle (1984-1993) yayımlanmıştır. Tarih Vakfı ile Yapı Kredi Yayınları`nın ortak yayın projesi kapsamında ilk sekiz cilt de yayıma hazırlanarak eserin bütünü yeni harflere kazandırılmıştır. 1825-1849 arasını kapsayan ilk sekiz ciltte Osmanlı toplumunun 19. yüzyılda yaşadığı büyük değişimin en ilginç kesiti yer almaktadır. Yeniçeri Ocağı`nın kaldırılması, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Kavalalı Mehmed Ali Paşa`nın ayaklanması, Yunan bağımsızlık hareketi, Tanzimat`ın ilanı, bu dönemde meydana gelmiş belli başlı olaylardır. Ayrıca iç düzende yaşanan değişimler de birçok ilginç ayrıntıyla aktarılmakta, bir Tanzimat tarihçisinin gözüyle değerlendirilmektedir. Ahmed Lütfi Efendi`nin eseri vak`anüvislik geleneğinin son halkasıdır ve Osmanlı resmi tarihçiliğinin 19. yüzyılda aldığı biçimin de en kapsamlı örneğidir. (Arka Kapak)