Sitemiz henüz test yayınındadır. Her gün geliştirilmektedir. Şu an çalışmayan özellikler için anlayışınıza sığınmaktayız.

Tehma Xweliye
ISBN 9786055454104
Yayınevi Aram Yayınları
Yazarlar İlhami Sidar (author)
Kitap Tanıtımı Ew kese ku di nav agire xwe de disoje, dişewite u dibe mistek xweli u hewaye ve berba dibe, ji goşten xwe pak bike, weki ku Hafiz dibeje: 'Difirim, xweliye min bi hewa dikeve, de veguheze min' Heke mirovek ji xweliye xwe veguheze xwe, ew edi ji goşt u heltiye pe ve tişteki din e. "Mebesta jiyane xwelibun e, tunebun e yani?" "Ji bo evindare rasteqin, bele. Guh bide ez axaftineki di navebera pervane u finde bejim te re. Perwane ji finde re dibeje, evindar ez im, şewalt li min te, ye bi ax u nalinan bi giriye bikeve ez im, gelo tu çima digiri, find, wey evina min e reben dibeje, ji gava şerina min bi neheqi ji neste min hatiye sitandin weki Ferhad girin u nalin li min te, bi vi awayi hem diaxive u hem ji rondikan ji çavan dibarine; tu, li şewqa min a roni geş dike nenihere, li agire weki lehiyeki dabare u di hinava min de dikerike u min dişewitine binihere, evindariya te idiayeki puç e, ne sebr heye bi te re u ne tebat, hema ji ber şewqeki biçuk ji direvi tu, le ez heta tune dibim dişewitim u dilhelim li ser piyan diminim, weki te ji ber şewqa naqrevim! (Arka Kapak)

Sosyal Kitap Kulübü

Kitapseverlerin sosyal ağı neokuyorsun.com yenilenen altyapısı ile tekrar aranızda.

tarsmedia tarafından geliştirilmektedir.